Hjemme
  Mission
  Rettigheder
Oplevelser
  Postkort fra verden
Forberedelsen
  Genveje på Internettet
  Inden du rejser


Rejsetrang.dk har alle rettigheder til det på siderne publicerede materiale.

Rejsetrang.dk må der meget gerne henvises til fra andre seriøse og
efter gældende dansk lovgivning legale hjemmesider.

Rejsetrang.dk har ingen rettigheder til eller ansvar for
hjemmesider eller andet materiale, der henvises til.

Rejsetrang.dk modtager meget gerne ideer og forslag
til hjemmesiden sendt til
ideer@rejsetrang.dk.

Rejsetrang.dk modtager meget gerne historier og postkort og vil bestræbe sig på at publicere dette for andre rejsende. Send tekst og et billede til postkort@rejsetrang.dk.

Alle rettigheder til det fremsendte tilhører rejsetrang.dk.